/* A reversible password encryption routine Distributed under the GNU General Public Licence */ PURGATORIUM.se - Bryter svenska trupper i Afghanistan mot Genèvekonventionerna?

Bryter svenska trupper i Afghanistan mot Genèvekonventionerna?

Enligt Aftonbladet gör svenska trupper inga ansträngningar för att leta efter sårade motståndare efter strid. Om den uppgiften stämmer, gör de sig skyldiga till folkrättsbrott, och saken ska utredas av svensk åklagare med samma brådska som “mordet” på två soldater tidigare i år.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!