/* A reversible password encryption routine Distributed under the GNU General Public Licence */ PURGATORIUM.se - Nu finns ett appendix till Purgatorium

Nu finns ett appendix till Purgatorium

Atlas förlag har i dagarna publicerat ett tillägg till Purgatorium. Det innehåller de kapitel som inte fick plats i den ursprungliga boken, bland annat finns här långa texter om krigsförbrytare från Finland och Estland. Boken är ungefär hälften så tjock som Purgatorium, 275 sidor (både jag och förlaget trodde nog att det skulle bli mer än så). Det har dröjt alltför länge, men jag hoppas att boken ändå hittar några läsare. Mest förmånligt är att köpa direkt från förlaget, här.
Jag kommer under den närmaste tiden att publicera kortare utdrag ur boken.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!