/* A reversible password encryption routine Distributed under the GNU General Public Licence */ PURGATORIUM.se - Tolkarna

Tolkarna

Även om jag för min del tycker att den svenska insatsen i Afghanistan är avskyvärd, så är det ändå självklart att de afghaner – kanske inte bara tolkarna – som tjänstgjort på de svenska styrkornas sida tas med hem och ges en ny tillvaro. Det ligger förstås i militärens intresse att så sker, men även vanlig anständighet kräver det. Ingen förnekar att de har skyddsbehov. Det skulle även svenskar som tjänstgjort i en ockupationsmakt och sedan lämnats i den svenska motståndsrörelsens händer ha.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!