/* A reversible password encryption routine Distributed under the GNU General Public Licence */ PURGATORIUM.se - Sveriges första folkmordsåtal

Sveriges första folkmordsåtal

Internationella åklagarkammaren i Stockholm har under dagen intervjuats med anledning av att stämningsansökan lämnats in mot den 53-årige Rwandier som i december ifjol greps misstänkt för folkmord. Det är bra att Sverige den här gången väcker åtal trots att det, som åklagaren konstaterar, kostar en slant. Tidigare har vi smitit undan, och försökt lägga över kostnaderna på Rwanda, vilket ledde till att en misstänkt kunde dra sig undan. I våra grannländer Norge, Finland och Tyskland har rättegångar av det här slaget redan genomförts.

Misstänkt ja, Mycket av intervjun handlar om de brott mannen är misstänkt för, men naturligtvis vet vi inte än om han är skyldig.

Rättegången inleds i mitten på månaden. Jag ska försöka gå dit och lyssna. Det tog nästan femtio år från det att Sverige fick en lag om folkmord (1964) till att den kom till användning, trots att tillfällen verkligen inte saknats (jag skriver om det i Purgatorium). Jag förutsätter att åtalet kommer att följas av fler, inom en betydligt kortare tidsrymd.

EDIT: Här kan man höra folkrättsjuristen Mark Klambergs kommentar.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!