Lettiska SS-veteraner förstörde minneskrans över Förintelsens offer

I Purgatorium använder jag ganska mycket utrymme för att skildra Förintelsen och andra krigsbrott i Lettland. Till stor del utfördes dessa brott av lettiska styrkor, under tysk ledning. Delar av dessa styrkor kom senare under kriget att inlemmas i de två lettiska så kallade Waffen-SS-divisionerna (egentligen divisioner till SS “förfogande”) som sattes in som frontförband under striderna mot allierade förband (i första hand, men inte enbart, sovjetiska). Huvudsakligen bestod dessa divisioner emellertid av tvångsvärvade ungdomar, som inte hade något med brotten att göra.

Den här historien aktualiseras genom de så kallade marscherna till SS-veteranernas ära som hålls i Riga, Lettlands huvudstad, en gång per år. Arrangörerna framhåller då gärna det stora inslaget av vanliga ungdomar, och det faktum att divisionerna huvudsakligen slogs mot Röda armén och en sovjetisk ockupation (å andra sidan, naturligtvis, till förmån för en nazitysk ockupation). Kritikerna framhåller istället att divisionerna delvis bestod av veteraner från massmord, och att de försvarade den regim som genomfört Förintelsen.

I samband med den senaste marschen, som hölls i förra veckan, skärptes konflikten. Några av arrangörerna angrep en minneskrans över Förintelsens offer som placerats vid Frihetsmonumentet i centrala Riga. Istället ville de där placera en vapensköld hämtad från de lettiska divisionernas uniformer. Polisen valde att inte ingripa mot sabotaget. Inte minst det senare har en allvarlig symbolisk betydelse, eftersom den vanliga lettiska polisen hade stor betydelse för att genomföra Förintelsen i Lettland. Två äldre judiska aktivister körde bryskt bort, som man kan se på den film som inbäddats i den här artikeln från tyska die tageszeitung.

Extremnationalister driver nu en kampanj för att rehabilitera inte bara de lettiska Waffen-SS-soldaterna, utan även de soldater och poliser som verkligen genomförde Förintelsen. Det blir svårt för den lettiska regeringen att i fortsättningen försvara marschen som opolitisk.

Comments 1

 1. Menachem wrote:

  Tusen tack för din sällsynt sannigsenliga forskning om Förintelsen och dagens aktning och respekt för inhemska nazi massmördarna i flera kryptonazistiska länder i Europa, speciellt Baltikum och Ukraina.
  Har själv familjeerfrarenhet fr. dessa trakter där 45 närmaste försvaslösa släktingar inkl. 14 små barn bestialiskt mördades, barnen slets levande i stycken, resten brändes levande av ortens frivillga infödingar, på deras eget initiativ några dagar efter tyskarnas inmarsch.
  Tyvärr såsdana som avslöjar sanningen, som du kan man räkna på handens fingrar.
  Anför man fakta idag, får man alltid höra att allt är propaganda och de 6 000 000 mördade i Förintelsen har i hemligheten flyttat någonstans och som bekant “styr världen” från sin gömma.
  Önskar även att du tar upp fakta om att man avvisade utlämningsbegäran av baltiska massmördare .fr. både Wiesentahl kommisionen, samt amerikanska och tyska avnazifierings myndigheter med motiveringen att nazistiska förbrytare som ankom Sverige i
  wehrmacht uniformer, fått preskription för sina mord, så snart de landsteg från försvar och gräns båtar som ställdes till förfogande för komfortabel flytt av mördarna över Baltikum.
  Så vit det är känd förutom totalvägran här, att utlämna mördarna – var det endast Syrien och Iraq som vägrade- av förklarliga skäl då Vatikanen tillverkade massvis med Röda Kors pass med destination , ordnade anställningar och bostäder just till dessa två länder, för allra högsta SS förbrytarana (lägerkommendanter m.m.) och deras familjer

  Posted 11 Apr 2012 at 14:21

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!