Zander

Jag läser att Forum för levande historia nu gör ett nytt försök att publicera professor Ulf Zanders bok om Raoul Wallenberg (länken får ni hitta själva). Den tidigare upplagan drogs in efter att fil dr Tanja Schult kunnat visa att Zander helt enkelt knyckt viktiga stycken som hon skrivit.

Det hela är vad jag vet fortfarande under disciplinutredning, och jag ska inte lägga mig i den (se här professor Maria Ågrens utredning och ta ställning själv). Men var och en som undervisar på universitetet vet hur brutalt vi numer slår ner på studenter som bara missat någon referens, eller håller sig lite för nära texten när de refererar litteratur i någon hemskrivning eller uppsats. Då kallas det plagiat och fusk och studenten stängs av, vilket med dagens CSN-regler och arbetsmarknad i praktiken kan betyda ekonomisk ruin. Men Forum för levande historia väljer alltså att åter publicera Zanders bok, mindre än ett år efter de ännu inte helt uppklarade fuskanklagelserna. Det vore illa nog om det handlade om ett källarförlag, nu handlar det om en statlig myndighet.

Jag har ingen anledning att ta ställning i konflikten, men Forum för levande historias agerande är oacceptabelt (och det är inte första gången de beter sig illa i förlagsfrågor). Gör hur ni vill ni andra, men ni som i fortsättningen vill ha med Forum för levande historia att göra, får jag be er, vänligt men bestämt, att undvika att ha med mig att göra.

Det är bara att välja.

(PS Och ja, jag vet att ni till vänster kan se att jag själv gett ut en bok hos FLH. Den har de betalt för, utan några problem alls, och jag kommer att fortsätta länka till den.)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!