Ska Sverige få sitt första folkmordsåtal?

I skrivande stund pågår häktningsförhandlingarna mot den 53-årige man som i veckan greps på Bromma flygplats misstänkt för folkmord. Mannen är bosatt i Sverige och svensk medborgare och kan därför inte utlämnas till Rwanda, där han redan är dömd för folkmord. Han måste med andra ord antingen släppas eller ställas inför en svensk domstol, och rikskriminalpolisens krigsförbrytarkommission har av allt att döma lagt ner en hel del arbete på det senare alternativet. Det är utmärkt. För ett halvår sedan släpptes en annan misstänkt rwandier efter mer än två år i svenskt häkte. Det eländet föranleddes av att Sverige vägrade åtala mannen och istället valde att försöka utlämna honom, vilket Europadomstolen till slut satte stopp för. Nu är eget åtal det enda alternativet, och Sverige kan därmed ansluta till den praxis som redan etablerats av våra grannländer Norge, Finland och Tyskland.

Edit: beslutet blev häktning på sannolika skäl. Låt oss nu hoppas att en rättegång kan komma till stånd innan Sverige ännu en gång bryter mot Europakonventionen genom långa häktningstider.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!