Birgitta Almgren och stasiarkiven

För länge sedan – april 2006 – skrev jag en rapport till vetenskapsrådet och regeringen om de problem jag hade med hemliga arkiv när jag skrev Purgatorium. Så snart jag hinner kommer jag att uppdatera den rapporten – tills vidare hänvisar jag till länken nedan.

Hursomhelst, jag kom att tänka på detta när jag läste Birgitta Almgrens artikel i Dagens Nyheter om att hon fått avslag i kammarrätten på sin begäran att få läsa en av amerikanska myndigheter sammanställd förteckning över svenskar som på något sätt kunde kopplas till östtyska Stasi. Jag har själv skrivit ett flertal artiklar om de avslag jag fått, när det gäller material som ändå är flera decennier äldre än de listor Almgren vill se, och i princip stödjer jag hennes begäran. Det allra mesta bör göras tillgängligt inte bara för universitetens forskare, utan även för allmänheten.

Låt mig ändå ge ett råd. Jag skulle tro att det finns två saker som är problematiska i den här frågan: relationerna till USA och andra källor (t ex dubbelagenter) och hänsyn till efterlevande. Vi har i Sverige en 70-årig sekretess av integritetsskäl i Sverige, och bland de saker som ska skyddas är den personliga politiska hållningen. Det finns en uppenbar risk att den avslöjas, särskilt när det gäller de “myndighetspersoner” som Almgren verkar vilja avslöja utan andra hänsyn. Det finns mycket att säga om den saken, låt mig nöja mig med att påpeka att jag tror att allmänheten fått en felaktig bild om det regelverk som gäller i dessa frågor efter att riksarkivet utlämnade de bekanta handlingarna om Jan Guillous relatuioner till KGB. Vad jag vet har riksarkivets ledning enats om att det utlämnandet var rätt rejält felaktigt (även om det nu skulle belönas med Bonniers stora journalistpris). Kammarrätten ser säkert skäl att markera var gränsen faktiskt går, när det gäller såpass färskt material.

Det vore synd om Almgren hamnar i konspirationsteorier, lite verkar det så i hennes artikel. Låt mig därför föreslå att hon begär att handlingarna utlämnas enligt SekrL 13.3. Det innebär att myndigheten Södertörns högskola tar över ansvaret för sekretessen. Då får Almgren sedan tala med högskolans jurist om vilka namn som kan lämnas ut – och vederbörande kan väl knappast misstänkas för att ta de politiska hänsyn som hon nu tillvitar säkerhetspolisen och kammarrätten?

Almgren Rapport till vetenskapsrådet och regeringen 2006

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!