ICC förbereder Libyenefterlysning

Mark Klamberg har tipsat mig om den här nyheten: inom några veckor kommer den första efterlyningen från den internationella brottmålsdomstolen ICC angående övergreppen mot oppositionen i Libyen.

Comments 2

 1. HH wrote:

  Under ett av riksdagens (AK) hemliga samman-träden 1943, 13 maj, frågade Hilding Hagberg, (Sveriges kommunistiska parti), om regeringen prövat att med de svenska fartyg som fraktade livsmedel till då svältande Grekland, på åter-vägen kunde medtaga flyktingar.(Protokoll)

  ” 1. Hagberg:- Det försigår en utrotningskamp-anj mot det judiska folket i det av tyskarna be-satta Europa. Jag framkastade frågan om det skulle vara möjligt , att på returfrakt medtaga flyktingar, särskilt judiska, om tyskt medgiv-ande ?

  2. Hagberg: Jag noterar att utrikesministern (Christian Günther), underlåtit att svara på frå-gan, har ni prövat denna ? Jag tolkar detta som att Günthers tystnad på denna punkt, som lik-giltighet inför detta spörsmål.

  (Däremot välkomnades ca 600 estlandssvenskar, trots att något större hot mot dessa ej förelåg,
  att de drabbats av mindre hårt än andra av tyska militäråtgärder, och inkallelser.)

  Denna uppgift har ej synts i Delands eller Arnstads arbeten. Vore intressant med en kommentar av Mats Deland.

  Posted 14 May 2011 at 20:50
 2. admin wrote:

  Svaret på det är väl helt enkelt att den historien behandlats av Lena Einhorn, om jag inte minns alldeles fel.

  Posted 17 May 2011 at 18:08

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!