William Schabas kommenterar Goldstone

William A Schabas är en irländsk expert på internationell humanitär rätt, en av världens främsta. Han driver dessutom en ganska välskött blogg (se länken nere till höger) där han nu kommenterat Goldstones artikel i Washington Post, och påstådda reträtt. Som Schabas noterar berör Goldstones artikel en mycket liten del av rapporten, framför allt den del som berör det eventuella uppsåtet i de massiva israeliska attackerna mot civila i Gaza. Huvuddelen av artikeln handlar om det ganska okontroversiella konstaterandet att Hamas verkar ointresserade av att utreda de anklagelser om krigsbrott som riktats mot organisationen (ett ointresse som naturligtvis ska fördömas). Det är också det som Lennart Aspegrens, mfl, rapport, presenterad för FNs råd för mänskliga rättigheter, handlar om, vilket bland andra Mark Klamberg konstaterat.

Med andra ord, någon reträtt från den tidigare kritiken är det inte tal om.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!