Goldstone reviderar Goldstonerapporten

Richard Goldstone, den sydafrikanske jurist som var ordförande för FN:s undersökning av krigsbrott och brott mot mänskligheten under den israeliska repressalieaktionen mot Hamas styre i Gaza, har publicerat en artikel i Washington post där han delvis reviderar sina synpunkter. I huvudsak handlar artikeln om det faktum att Hamas, till skillnad från Israel och Fatah, vägrat undersöka de anklagelser om krigsbrott som riktats mot organisationen (framförallt vad gäller beskjutningen med Qassamraketer). Som Mark Klamberg noterar bygger slutsatserna på en rapport som författats med svensk medverkan (se även den intressanta disussion som utspelar sig i kommentarsfältet). Här är en länk till en preliminär rapport från den gruppen, där bland annat domaren Lennart Aspegren deltagit. Crimes of War project skrev redan i juli i fjol en intressant kommentar om de israeliska undersökningar som Goldstone anger som huvudskäl till sin omsvängning.

Uppdatering: Mark Klamberg hittade så småningom en länk till Aspegren och Davis rapport, som alltså ligger till grund för Goldstones artikel.

Uppdatering: Båda parter reagerar enligt Haaretz förutsägbart på Goldstones kolumn. Hamas dementerar att de inte skulle ha samarbetat med Goldstone när rapporten skrevs (däremot inte, vilket är huvudpunkten i hans kritik, att de sedan den publicerades avstått från att utreda rapportens anklagelser mot organisationen), medan Israel kräver att FN ska dra tillbaka rapporten och Goldstone be Israel om ursäkt, krav det inte finns något stöd för i Goldstones kolumn (som alltså i huvudsak ägnar sig åt vad som hänt efter att rapportens publicerades).

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!