Recension i Journal of Baltic Studies

Kristian Gerner, pensionerad professor i historia i Lund, har recenserat Purgatorium i tidskriften Journal of Baltic Studies. Det är en tidskrift av den typ som kräver dyra prenumerationer – den ägs av brittiska Routledge – och därför kan jag inte länka till texten, bara till en bibliotekspost. Större delen av recensionen består en en lätt ironiskt hållen redogörelse för bokens innehåll, som jag förstår det kommer sig ironin av att jag för “moraliska” resonemang om Sveriges agerande. Låt mig säga att jag gissar här, polemik som förs i form av ton och antydningar är svår att förhålla sig till.

Däremot säger Gerner klart och tydligt att han tycker att boken saknar analytiskt ramverk. Det kan han naturligtvis tycka, men argumentationen handlar om detaljer i förordet, trots att jag tydligt sagt att stora delar av det analytiska ramverket återfinns i notapparaten – detta för att boken skulle kunna fungera kommersiellt.

Jag var verkligen inget emot kritiska recensioner, tvärtom, det är dem man lär sig av. Men jag föredrar när recensenter tydligt talar om vad de ogillar, och varför. Om Gerner vill, återkom gärna till frågan i kommentarsfältet.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!