Första recensionen av En godtycklig historia

Visserligen handlar den mest om att skribenten tycker att Forum för levande historia är en onödig myndighet, men vad jag förstår gillar han ändå En godtycklig historia, som är en bok om svenska och tyska krigsförbrytare nyss släppt på sagda Forum. Beställs hos dem eller laddas ner här till vänster.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!