William Schabas: Använd Romstadgan

Jag har tidigare refererat till den irländske folkrättsexperten William Schabas, som skrivit om möjligheterna att överlämna nationell jurisdiktion angående attacken mot Ship to Gaza, och den massaker som inträffade, till en internationell domstol. Schabas tillhör, liksom den svenske pensionerade juristprofessorn Göran Lysén, dem som hävdar att krigstillstånd rådde på platsen, folkrättsligt sett. Så kan det också vara, det bör givetvis utredas av domstolen. Schabas visar i ett nytt inlägg vilka avsnitt av Romstadgan som i så fall är applicerbara – även på israeler, om fallet remitterats från exempelvis Turkiet, eller från Sverige, eftersom båda dessa länder skrivit under stadgan.

Uppdatering: Mark Klamberg har utvidgat sitt resonemang om att krigstillstånd inte ska anses råda.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!