Said Mahmoudi: Bordningen var ett brott i fredstid

Den välkände folkrättsexperten Said Mahmoudi sällar sig nu i en intervju i Dagens Nyheter till den bedömning som görs av Ove Bring och Mark Klamberg. Bordningen var ett brott under fredstida förhållanden och faller alltså under allmänt åtal.

Som sagt, för ett sådant åtal har Sverige jurisdiktion (eftersom det fanns svenska medborgare på skeppen) och kan antingen självt väcka åtal eller överlämna det till internationell domstol (jag ser gärna det senare). Det är inte märkligare än den mordåtal som utretts vad gäller de skjutna Afghanistansoldaterna.

Vi har åtalsplikt i Sverige. Åtal väcker man inte när man har lust, utan när brott begåtts (och det verkar rimligt att få en fällande dom till stånd).

Det finns ingen tid att förlora. Som Mahmoudi konstaterar är det inte troligt att ett åtal mot de ansvariga i Israel kommer till på annat sätt.

Comments 2

  1. AMI wrote:

    MAN HAR RÄTT ATT BORDA BÅTAR PÅ INTERNATIONELA VATTEN SOM HAR FÖR AVSIKT ATT OLAGLIGT SMUGLLA ELLER KRÄNKA GRÄNS UTAN BEVILJAT INRESA,DET GÖR ALLA STATER MED VATTEN GRÄNS DAGLIGEN .DE KOM MED VÅLDSAM AVSIKT SOM MAN KAN SE PÅ YOUTUBE.OCH DET RÅDER INGEN FREDS TID MEDVARKEN HAMAS ELLER DERAS ALIERADE VÄNSTER DRIVNA OCH MUSLIMSKA FANATIKER FRÅN TURKIET ELLER VAR SOM.

    Posted 02 Jun 2010 at 14:50
  2. admin wrote:

    Ni undrar säkert vad det här är. Det är spam, skickat från Nederländerna. Jag ska inte spekulera i vem som skickat. Däremot har jag kontaktat mitt hotell för att få utrett varför det just nu är så svårt att nå sidan.

    Posted 02 Jun 2010 at 15:45

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!