Jurisdiktionen och Ship to Gaza

Som alla vet stävar nu det irländska skeppet M/s Rachel Corrie mot Gaza. Till skillnad från den svenska har den irländska regeringen helhjärtat ställt upp bakom den humanitära hjälpaktionen.

En annan irländare, folkrättsexperten William Shabas, har uttalat sig om möjligheterna att ställa israelerna inför rätta. Som han betonar, eftersom åtminstone ett av skeppen gick under turkiskt flagg (och attacken skedde på öppet hav) har Turkiet möjlighet att både själv väcka åtal och att överlåta det på en internationell domstol. Problemet är bara att Turkiet inte undertecknat Romstadgan.

Det har däremot Sverige, och eftersom brotten begåtts även mot svenska medborgare har Sverige också jurisdiktion (rätta mig om jag har fel, men jag tror det ligger till så). Jag föreslog tidigare att skicka rikskriminalen (då brottet av allt att döma faller under civilt åtal). Men det är säkert en ännu bättre idé att helt enkelt överlämna jurisdiktionen åt den internationella brottmålsdomstolen. Det lär gå snabbare än att vänta på ett initiativ från FN:s säkerhetsråd, som bland andra Åsa Linderborg föreslår (i en i övrigt lysande artikel).

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!