Sverige har INTE jurisdiktion

Uppdatering: rubriken har ändrats efter en korrigerande kommentar av Mark Klamberg, några inlägg högre upp.

Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska skriva. Säg så här: Ship to Gaza lånade sitt namn av Ship to Bosnia och Arbetarkonvojen, som forslade förnödenheter till den belägrade staden Tuzla. De släpptes igenom, av Tudjman, av Karadzic. I den ligan spelar nu Israel.

Det har gjorts folkrättsliga analyser under dagen, Mark Klamberg, Ove Bring. Det är rätt entydigt. Det kan inte bli tal om krigsförbrytelser, för skotten avlossades inte i en väpnad konflikt. Alltså handlar det om civilt åtal, mord, dråp, mordförsök och så vidare eller – som den israeliska militären påstår, nödvärn. Jag ser gärna ett internationellt åtal, och att säkerhetsrådet och ICC i Haag griper in. Men tills dess har svensk polis jurisdiktion. Skicka rikskriminalen.

Jag råkade stå bredvid Helle Klein, Aftonbladets politiske redaktör, under manifestationen, och såg och hörde henne jubla över Åsa Linderborgs krav på att de ansvariga ska skickas till Haag, och på en bojkott av Israel. Det är bra, det internationella samfundet måste reagera kraftfullt, man kan diskutera medlen. Läs mer om detta faktum i Ha’aretz.

Jag är fortfarande rörd av Linus tal. Tankarna är hos familjen Gardell och Manga.

Se Thomas Hvitfeldts balanserade analys, och Ove Bring framföra sin analys även muntligt.

Comments 2

 1. Johannes Forsblom wrote:

  Israel hävdar att massakern på civila var motiverat, eftersom deras soldater blev attackerade och att de handlade i självförsvar.

  Men de blev attackerade när de bordade ett fartyg på internationellt vatten som de inte har någon laglig rätt att gå ombord på, de betedde sig som pirater som kapar handelsskepp utanför Somalias vatten.

  Förmodligen blev soldaterna attackerade av civila som agerade reflexmässigt utan att tänka i en situation där besättningen blev överlumpad.

  Men vems självförsvar talar vi om här? Det här kommer att bli en brännande juridisk fråga!

  Läs hela artikel på:

  http://darenpagatan.blogspot.com/2010/05/israel-attackerade-ship-to-gaza.html

  Posted 01 Jun 2010 at 00:31
 2. admin wrote:

  Utan tvekan, och förhoppningsvis avgörs den i en opartisk domstol.

  Posted 01 Jun 2010 at 00:33

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Have you Subscribed via RSS yet? Don't miss a post!